2016-08-19 11:39Pressmeddelande

För säkrare strömförsörjning − På måndag startar årets röjningsarbete

På måndag den 22 augusti startar Sundsvall Elnät årets röjningsarbete för att frigöra luftledningar från kvistar, sly, träd och dylikt som riskerar att falla på elledningarna och orsaka strömavbrott. I år sker röjningsarbetet på Norra Alnö och fram till bron, i områdena Eriksdal, Hovid, Hörningsholm, Nacka, Nysäter, Stornäset, Ås, Nedergård, Smedsgården, Rökland, Släda, Bullås, Vattentornet och Jarlåsen - allt i syfte att skapa säkrare strömförsörjning.

Arbetet som utförs med kviststång eller röjsåg sker med ett intervall på fem år i varje område. Det är så länge som Sundsvall Elnät bedömer att det tar för sly och buskar att växa upp igen efter en röjning.

Det här innebär att Sundsvall Elnät via underentreprenör kan synas vid luftledningar i nämnda områden från idag och i cirka åtta-tio veckor framåt.


För mer information och för besök vid röjning, kontakta: 
Mats Lundberg, underhållstekniker på Sundsvall Elnät: 060-600 50 65 / 070-311 81 65


Om Sundsvall Elnät

Det är vi som ser till att det fungerar och lyser hos dig i Sundsvall. Det har vi gjort i mer än 100 år och har idag drygt 27 000 privatkunder och drygt 700 företags- och industrikunder i Sundsvall med omnejd. Här har vi till uppgift att bygga, drifta och förvalta elnätet. Det är vi ensam om att göra eftersom att vi är elnätsägare. Det är viktigt att skilja på elnät och elhandel. Vi på Sundsvall Elnät har ingenting med elhandel att göra. Vi står för själva transporten av elenergi hem till dig. Bor du i centrala Sundsvall med omnejd eller på Alnö har du därför kontakt med oss. Det förtroendet vill vi förvalta väl. Vi gör alltid vårt yttersta för att du ska ha så få och korta avbrott som möjligt. Med ditt bästa för ögonen kombinerar vi hög kvalitet på vårt elnät till ett så lågt pris som möjligt, på ett miljömedvetet sätt.