Sundsvall Elnät


Press & Nyheter

Om oss i media

Följ @sundsvall_elnät på Instagram

Om Sundsvall Elnät

365 dagar om året förser vi Sundsvall med ström. Ett arbete som kräver kunnande och noggrannhet i att ständigt utveckla stadens elnät. Syftet; att leverera el och lysa upp Sundsvall utan vare sig avbrott eller avkall på säkerheten. Det har vi gjort i mer än 100 år och har idag drygt 27 000 privatkunder och drygt 700 företags- och industrikunder i Sundsvall med omnejd. Här har vi till uppgift att bygga, drifta och förvalta elnätet. Det är vi ensam om att göra eftersom att vi är elnätsägare. Det är viktigt att skilja på elnät och elhandel. Vi på Sundsvall Elnät har ingenting med elhandel att göra. Vi står för själva transporten av elenergi hem till dig.

Kontaktpersoner

Linda Kinell
Kommunikationschef
Linda Kinell
Göran Sörell
VD
Göran Sörell
Rikard Persson
Affärsområdeschef Sundsvall Elnät
Rikard Persson