2024-02-22 05:51Pressmeddelande

Med resultat nära budget för 2023 – fortsatt kraftiga investeringar i linje med energiomställningen väntar

Med ett resultat på 59 miljoner kronor gör Sundsvall Elnät ett resultat nära budget på 60 miljoner kronor.

- Verksamheten har utvecklats ungefär som väntat under året. Det är flera saker som samverkar till det här. Precis som året innan så märks det tydligt att Sundsvall utvecklas då vi även 2023 anslutit fler än väntat till elnätet. Vi har dessutom gjort nödvändiga höjningar i elnätsavgifterna, vilket bidrar till ett bra resultat och till att vi kan göra de kraftfulla investeringar vi behöver göra för energiomställningen, säger vd för Sundsvall Elnät Göran Sörell.

Totalt har bolaget investerat 124 miljoner kronor i elnätet under året och bland annat färdigställt det fleråriga projektet med att byta Sundsvallsbornas nära 28 000 elmätare.

- Via de fjärrstyrda mätarna har vi större möjligheter till snabbare felavhjälpning och kunden får större möjligheter att följa sin elförbrukning och därmed bidra till fler energibesparande åtgärder som gynnar klimatomställningen, säger affärsområdeschef för Sundsvall Elnät Rikard Persson.

Andra stora investeringar som pågått under 2023 är de stadsnära projekten på Södermalm och på delar av Östermalm, i Alliero, i Petersvik och i området kring Logistikparken. Det är framförallt elnätet med tillhörande nätstationer som har förnyats och förstärkts med sikte på att skapa en tryggare elförsörjning och för att vara mer rustade för energiomställningen.

År 2024 fortsätter i den investeringsintensiva andan. Tre av mottagningsstationerna med tillhörande transformatorer, där el fördelas till Sundsvallsborna, ska rustas upp de kommande åren och under 2024 startar det arbetet. Under året ska ytterligare ombyggnad av två mottagningsstationer upphandlas.

Under 2024 planeras även för några större investeringar för att förstärka och förnya elnätet i ett antal områden, däribland i Sibirien i Korsta.

- De här investeringarna gör vi för energiomställningen och för att Sundsvall och hela vår region ska stå redo för de satsningar som görs i exempelvis Torsboda, som kommer kräva ett starkare elnät för att klara tillväxten och fler etableringar, säger Rikard Persson.

För mer information, kontakta:
Vd Göran Sörell: 060-658 55 50 / 070-652 45 65.
Affärsområdeschef Rikard Persson: 060-658 55 08 / 072-143 61 78.


Om Sundsvall Elnät

Vi på Sundsvall Elnät har en tydlig vision - vi vill göra det goda livet möjligt i Sundsvall. Vi äger en av de mest samhällsviktiga infrastrukturerna och arbetar ihållande med att utveckla , likväl elnätet som verksamheten i stort. Vi tror på mångfald och att ett hållbart medarbetarskap är nyckeln till det framgångsrika laget. Genom konstant utveckling och kompetensförsörjning skapar vi, tillsammans, innovativa idéer att möta framtiden med. Vi tror på vårt område och är stolta över att leverera el till Sveriges vackraste stad, i Sveriges mittpunkt.


Kontaktpersoner

Linda Kinell
Kommunikationschef
Linda Kinell
Göran Sörell
VD
Göran Sörell
Rikard Persson
Affärsområdeschef Sundsvall Elnät
Rikard Persson