2023-11-10 06:18Pressmeddelande

Från 1 januari: Sundsvall Elnät höjer elnätsavgifterna med ett genomsnitt på 14 procent

Från 1 januari 2024 får bolagets elnätskunder ökade avgifter med ett genomsnitt på 14 procent. Det betyder att en genomsnittlig lägenhetskund med förbrukning på 2 000 kWh per år får en höjning med 24 kronor mer i månaden. En genomsnittlig villakund med huvudsäkring på 20 A och en förbrukning på 10 000 kWh per år får en höjning med 99 kronor mer i månaden.

− Det här är inget roligt besked att komma med i en för många redan tuff ekonomisk tid. Ändå behöver vi tyvärr höja avgifterna från den första januari. De främsta skälen är kraftigt stigande räntor och ökade kostnader till följd av inflationen, säger vd för Sundsvall Elnät Göran Sörell.

Samtidigt så medför den fortsatta expansionen i regionen behov av stora investeringar i elnätet som matchar den ökande mängden av exempelvis solpaneler på taken samt fler laddstolpar och elfordon.

2024 kommer en betydande del av ökningen att hamna på den så kallade fasta delen av elnätsavgiften. Men elnätsavgiften består av två delar, en fast del för själva abonnemanget, och en rörlig del som baseras på den mängd energi som transporteras genom bolagets ledningar till kunden, det vill säga den del som beror på hur mycket energi som förbrukas.

− Som kund har man alltså möjlighet att påverka både sin elhandelsfaktura och en del av sin elnätsfaktura via ett mer energieffektivt beteende, säger affärsområdeschef för Sundsvall Elnät Rikard Persson.

Bostadsorganisationernas årliga prisjämförelse Nils Holgersson, som bland annat jämför elnätsavgifter för lägenhetsinnehavare i landet, ger vid handen att Sundsvall Elnät ligger ungefär i mitten av skalan mellan Sveriges dyraste och billigaste elnätsbolag.

− Vi har alltid som ambition att våra avgifter ska vara skäliga. Att vi nu ligger i mitten av skalan vittnar om att vi under många år lyckats hålla väldigt låga avgifter, säger Göran Sörell.

För mer information, kontakta:

Göran Sörell, vd Sundsvall Elnät: 070-652 45 65.
Rikard Persson, affärsområdeschef Sundsvall Elnät: 072-143 61 78.


Nils Holgerssonrapporten nås via: www.nilsholgersson.nu. Rapportens syfte är att jämföra och redovisa prisskillnader för sophämtning, vatten, avlopp, el och uppvärmning mellan landets kommuner för dem som bor i flerbostadshus.


Om Sundsvall Elnät

Vi på Sundsvall Elnät har en tydlig vision - vi vill göra det goda livet möjligt i Sundsvall. Vi äger en av de mest samhällsviktiga infrastrukturerna och arbetar ihållande med att utveckla , likväl elnätet som verksamheten i stort. Vi tror på mångfald och att ett hållbart medarbetarskap är nyckeln till det framgångsrika laget. Genom konstant utveckling och kompetensförsörjning skapar vi, tillsammans, innovativa idéer att möta framtiden med. Vi tror på vårt område och är stolta över att leverera el till Sveriges vackraste stad, i Sveriges mittpunkt.


Kontaktpersoner

Linda Kinell
Kommunikationschef
Linda Kinell
Göran Sörell
VD
Göran Sörell
Rikard Persson
Affärsområdeschef Sundsvall Elnät
Rikard Persson