2015-12-09 12:26Pressmeddelande

Gårdagens strömavbrott orsakat av transformatorfel i mottagningsstation

Det strömavbrott som i går eftermiddag drabbade Södermalm, Skönsmon, Sidsjön samt delar av Stenstan orsakades av en transformator som löste ut vid ett underhållsarbete i mottagningsstationen på Södra Berget - den mottagningsstation som förser dessa delar av stan med ström.

- Det här är något som inte ska inträffa. Det var ett planerat underhållsarbete för att förstärka strömförsörjningen till de här delarna av stan. Det vi gjorde var att byta den kommunikationsutrustning som gör att vi kan fjärrstyra mottagningsstationen på Södra Berget från driftcentralen på Sundsvall Elnät. Att transformatorn löste ut under tiden var högst olyckligt och det ska normalt inte hända vid den här typen av arbete, säger Johnny Smedman driftledare på Sundsvall Elnät.

Strömavbrottet varade i 15 minuter och inträffade klockan 17.13 i går eftermiddag. Det drabbade totalt 3 333 kunder.


För mer information, kontakta: Driftledare Johnny Smedman: 070-311 81 29


Om Sundsvall Elnät

Det är vi som ser till att det fungerar och lyser hos dig i Sundsvall. Det har vi gjort i mer än 100 år och har idag drygt 27 000 privatkunder och drygt 700 företags- och industrikunder i Sundsvall med omnejd. Här har vi till uppgift att bygga, drifta och förvalta elnätet. Det är vi ensam om att göra eftersom att vi är elnätsägare. Det är viktigt att skilja på elnät och elhandel. Vi på Sundsvall Elnät har ingenting med elhandel att göra. Vi står för själva transporten av elenergi hem till dig. Bor du i centrala Sundsvall med omnejd eller på Alnö har du därför kontakt med oss. Det förtroendet vill vi förvalta väl. Vi gör alltid vårt yttersta för att du ska ha så få och korta avbrott som möjligt. Med ditt bästa för ögonen kombinerar vi hög kvalitet på vårt elnät till ett så lågt pris som möjligt, på ett miljömedvetet sätt.