2017-09-11 12:03Pressmeddelande

Hårdare tag mot elstölder

Sundsvall Elnät tar nu hårdare grepp kring elstölder. Med ny kraftfull kontrollutrustning, som jämför kundernas elförbrukning mot den el som transporteras genom Sundsvall Elnäts ledningar, kan företaget tidigt upptäcka den här typen av brott.

Skälet till investeringen i en mer kraftfull kontrollutrustning och till det intensivare arbetet bottnar bland annat i att Sundsvall Elnät nyligen har avslutat en flerårig rättsprocess kring just elstölder.

- Förutom att det är olagligt att stjäla el, det vill säga koppla förbi sin elmätare för att få gratis ström, så är energiförlusterna som uppstår kostsamma, men framförallt så är det extremt farligt för den som ger sig på något sånt här. Går det riktigt illa så kan man bränna ned hela huset eller skada någon, säger jurist Björn Ter Bruggen.


För mer information, kontakta:
Björn Ter Bruggen, jurist Sundsvall Elnät: 070-180 38 56 .


Om Sundsvall Elnät

Det är vi som ser till att det fungerar och lyser hos dig i Sundsvall. Det har vi gjort i mer än 100 år och har idag drygt 27 000 privatkunder och drygt 700 företags- och industrikunder i Sundsvall med omnejd. Här har vi till uppgift att bygga, drifta och förvalta elnätet. Det är vi ensam om att göra eftersom att vi är elnätsägare. Det är viktigt att skilja på elnät och elhandel. Vi på Sundsvall Elnät har ingenting med elhandel att göra. Vi står för själva transporten av elenergi hem till dig. Bor du i centrala Sundsvall med omnejd eller på Alnö har du därför kontakt med oss. Det förtroendet vill vi förvalta väl. Vi gör alltid vårt yttersta för att du ska ha så få och korta avbrott som möjligt. Med ditt bästa för ögonen kombinerar vi hög kvalitet på vårt elnät till ett så lågt pris som möjligt, på ett miljömedvetet sätt.