2020-11-10 05:37Pressmeddelande

Ingen höjning av Sundsvall Elnäts nätavgifter nästa år

Trots fortsatt omfattande investeringar kommer Sundsvall Elnät inte att höja några nätavgifter under 2021. Tidigare år har bolaget höjt avgiften med några procent i början av året för att klara investeringarna, men 2021 genomförs alltså ingen sådan höjning då företaget bedömer att man klarar de investeringar som ska genomföras utan höjningar.

− Vi har många omfattande projekt framför oss under nästa år. Det byggs för fullt i stan och med det kommer flytt av ledningar och förstärkningar av elnätet på sina håll. Men det största projektet är vårt byte av Sundsvallsbornas alla elmätare till nya fjärravlästa mätare, ett arbete som vi startat i liten skala i år men som kommer att köras för fullt under 2021 och sedan i tre år framåt
. Att vi kan göra detta utan att höja Sundsvallsbornas nätavgifter nästa år känns fantastiskt bra, säger Rikard Persson affärsområdeschef på Sundsvall Elnät.

Investeringen i mätare krävs för att uppfylla kraven i nya föreskrifter från regeringen. Mätarna ska möjliggöra för kunden att följa sin förbrukning med ett tätare intervall. Detta för att stimulera till egen elproduktion och ge kunden större möjligheter att energieffektivisera och påverka sin elräkning.


För mer information, vänligen kontakta:
Rikard Persson, affärsområdeschef Sundsvall Elnät: 060-658 55 08 / 072-143 61 78.


Om Sundsvall Elnät

Det är vi som ser till att det fungerar och lyser hos dig i Sundsvall. Det har vi gjort i mer än 100 år och har idag drygt 27 000 privatkunder och drygt 700 företags- och industrikunder i Sundsvall med omnejd. Här har vi till uppgift att bygga, drifta och förvalta elnätet. Det är vi ensam om att göra eftersom att vi är elnätsägare. Det är viktigt att skilja på elnät och elhandel. Vi på Sundsvall Elnät har ingenting med elhandel att göra. Vi står för själva transporten av elenergi hem till dig. Bor du i centrala Sundsvall med omnejd eller på Alnö har du därför kontakt med oss. Det förtroendet vill vi förvalta väl. Vi gör alltid vårt yttersta för att du ska ha så få och korta avbrott som möjligt. Med ditt bästa för ögonen kombinerar vi hög kvalitet på vårt elnät till ett så lågt pris som möjligt, på ett miljömedvetet sätt.


Kontaktpersoner

Rikard Persson
Affärsområdeschef Sundsvall Elnät
Rikard Persson