2023-02-17 06:36Pressmeddelande

Med resultat över budget för 2022 – fortsatt kraftiga investeringar i linje med energiomställningen väntar

Med ett resultat på 67,3 miljoner kronor gör bolaget ett bättre resultat än budget på 60,2 miljoner kronor för fjolåret.

− Det är flera saker som samverkar till det här. Precis som året innan så märks det tydligt att Sundsvall utvecklas då vi även 2022 anslutit fler än väntat till elnätet. Regionnätsavgifterna blev något lägre än planerat. Vi har dessutom gjort höjningar i elnätsavgifterna, vilket bidrar till det här resultatet såklart. Det är något vi har behövt göra, mycket med anledning av den energiomställning som vi med kraftfulla investeringar riggar vårt elnät för att möta, säger vd för Sundsvall Elnät Göran Sörell.

Under 2022 har Sundsvall Elnät bland annat investerat miljonbelopp för att byta Sundsvallsbornas elmätare. Ett projekt som planeras gå i mål till sommaren 2023 då alla, nära 28 000 elmätare, ska vara utbytta. Projektet är en direkt effekt av regeringens förordning om att alla elmätare i landet ska bytas till fjärrstyrda smarta elmätare. Elmätarna möjliggör bland annat ett tätare uppföljningsintervall på elförbrukningen och bidrar därmed till utrymme för fler energibesparande kundåtgärder som gynnar klimatomställningen.

Andra stora investeringar som pågått under 2022 är de stadsnära projekten på Södermalm och på delar av Östermalm samt i Alliero där elnätet, ledningar och nätstationer har förstärkts, uppdaterats och byggts ut med sikte på att skapa en tryggare elförsörjning och för att vara mer rustade för energiomställningen. Även den sista etappen av förstärkningar av elnätet kring mottagningsstationen vid Sundsvalls sjukhus har utgjort en betydande investering under året som gått. 

År 2023 fortsätter i den investeringsintensiva andan. Flera av mottagningsstationerna och tillhörande transformatorer ska rustas upp de kommande åren. Under 2023 börjar förarbetet och framåt hösten är planen att arbetet sätter igång i tre av bolagets mottagningsstationer där el fördelas till Sundsvallsborna.

−  Vi har märkt en kraftig ökning av effektuttagen. Framförallt är det transportsektorn som står för en stor del av elektrifieringen. Det här gör att vi successivt måste öka kapaciteten på våra anläggningar för att kunna förse samhället i den takt som behoven uppstår, säger affärsområdeschef för Sundsvall Elnät Rikard Persson.

Under året planeras även för stora investeringar för att förstärka och förnya elnätet i ett antal områden runtom i stan. Av dessa kan nämnas Önsköldsallén vid Västermalm som ska rustas för 11,1 miljoner kronor och Petersvik som ska rustas för 9,3 miljoner kronor. Sundsvall Elnät deltar även i uppbyggnaden av det nya bostadsområdet Kungsbackavägen, mellan Granlo och Granloholm, där elledningar ska förläggas för att strömförsörja området.

För mer information, kontakta:
Vd Göran Sörell: 060-658 55 50 / 070-652 45 65.
Affärsområdeschef Rikard Persson: 060-658 55 08 / 072-143 61 78.


Om Sundsvall Elnät

Vi på Sundsvall Elnät har en tydlig vision - vi vill göra det goda livet möjligt i Sundsvall. Vi äger en av de mest samhällsviktiga infrastrukturerna och arbetar ihållande med att utveckla , likväl elnätet som verksamheten i stort. Vi tror på mångfald och att ett hållbart medarbetarskap är nyckeln till det framgångsrika laget. Genom konstant utveckling och kompetensförsörjning skapar vi, tillsammans, innovativa idéer att möta framtiden med. Vi tror på vårt område och är stolta över att leverera el till Sveriges vackraste stad, i Sveriges mittpunkt.


Kontaktpersoner

Göran Sörell
VD
Göran Sörell
Rikard Persson
Affärsområdeschef Sundsvall Elnät
Rikard Persson