2021-02-05 04:39Pressmeddelande

Med resultat på dryga 34 miljoner kronor 2020 – nu läggs fokus på byte av Sundsvallsbornas elmätare

2020 blev åter igen ett bra år för kommunala bolaget Sundsvall Elnät. Med ett resultat på 34,4 miljoner kronor gör bolaget ett bättre resultat än budget på 32 miljoner kronor. Bolaget går nu in i 2021 med stort fokus på det omfattande elmätarbytesprojektet.

– Vi är naturligtvis glada över vårt goda resultat och den stabilitet vi lyckas med år efter år. Den vinst vi gör går tillbaka till Sundsvallsborna, i huvudsak i form av investeringar som bidrar till ett mer stabilt elnät nu och i framtiden, säger vd för Sundsvall Elnät Göran Sörell.

Något lägre regionnätsavgifter än planerat är ett av skälen till att bolaget gör ett bättre resultat än budget.

Under 2020 har bolaget fortsatt att arbeta med utbyte och förstärkning av ledningsnätet från den nya mottagningsstationen i Granloholm ned mot centrala Sundsvall. Bolaget har även slutfört ledningsarbetena kring Triangelspåret för järnvägen vid Bergsåker och Tunadal samt byggt nya nätstationer och renoverat befintliga. Sundsvall Elnät har under 2020 även utfört ledningsarbeten vid den gamla E4 sträckningen genom centrala Sundsvall. 

Som ägare av det fibernät som ServaNet hyr för utbyggnad i Sundsvall och Timrå har Sundsvall Elnät även investerat 62 miljoner kronor under fjolåret, mestadels för utbyggnad i landsbygdsområden. Hov-Kvarnsvedjan, Silje-Solum och Ängom-Svala är några av de områden som fick möjlighet till fiber under fjolåret och där 260 boende anslöt sig.

Den genomsnittliga avbrottstiden per kund 2020 blev 19 minuter, om man bortser från det stora elavbrottet som inträffade under april månad i södra och centrala delarna av Sundsvall.

Under 2020 startade Sundsvall Elnät det omfattande arbetet med att byta ut Sundsvallsbornas 27 800 elmätare. Mätarna ska möjliggöra för kunden att följa sin förbrukning med ett tätare intervall, i huvudsak för att stimulera till egen elproduktion och ge kunden större möjligheter att energieffektivisera och påverka sin elräkning. Mätarinvesteringen på cirka 40 miljoner kronor under en treårsperiod krävs för att uppfylla kraven i nya föreskrifter från regeringen.

– Det gångna året startade vi mätarbytesprojektet i liten skala med byte av 3 140 mätare. 2021 kör vi vidare med full kraft och planerar att byta dryga 10 000 av våra kunders mätare, vilket även gör det till vårt största projekt för året, säger affärsområdeschef för Sundsvall Elnät Rikard Persson.

Under 2021 kommer bolaget även att fortsätta investera i byte av elkablar från mottagningsstationen i Granloholm ned mot centrala Sundsvall, vilket är en förlängning av den sista etappen i det projektet.

 

För mer information, kontakta:
Vd Göran Sörell: 060-658 55 50 / 070-652 45 65.
Affärsområdeschef Rikard Persson: 060-658 55 08 / 072-143 61 78.


Om Sundsvall Elnät

Det är vi som ser till att det fungerar och lyser hos dig i Sundsvall. Det har vi gjort i mer än 100 år och har idag drygt 27 000 privatkunder och drygt 700 företags- och industrikunder i Sundsvall med omnejd. Här har vi till uppgift att bygga, drifta och förvalta elnätet. Det är vi ensam om att göra eftersom att vi är elnätsägare. Det är viktigt att skilja på elnät och elhandel. Vi på Sundsvall Elnät har ingenting med elhandel att göra. Vi står för själva transporten av elenergi hem till dig. Bor du i centrala Sundsvall med omnejd eller på Alnö har du därför kontakt med oss. Det förtroendet vill vi förvalta väl. Vi gör alltid vårt yttersta för att du ska ha så få och korta avbrott som möjligt. Med ditt bästa för ögonen kombinerar vi hög kvalitet på vårt elnät till ett så lågt pris som möjligt, på ett miljömedvetet sätt.


Kontaktpersoner

Göran Sörell
VD
Göran Sörell
Rikard Persson
Affärsområdeschef Sundsvall Elnät
Rikard Persson