2016-01-29 12:32Pressmeddelande

Nu startar arbetet för ytterligare utbyggnad av fibernätet för bredband på Sundsvalls landsbygd

Efter senaste styrelsemötet i kommunala bolaget Sundsvall Elnät står det nu klart att ServaNet startar arbetet för att med EU-stöd som grund fortsätta förse invånare i Sundsvalls kommuns ytterområden med fiberbredband.

- Det här är ett oerhört viktigt beslut för att få hela vår kommun att leva och utvecklas. Med bra bredband som möjliggör en kommunikation av högsta kvalitet så har människor möjlighet att bo kvar på landsbygden, arbeta och bedriva näringsverksamhet, säger styrelseordförande för Sundvall Elnät och ServaNet, tillika kommunfullmäktiges ordförande, Arianne Sundman.


Sundsvall Elnät är en av flera bidragsmottagare av det EU-stöd som innan jul beviljades till länet för en bred utbyggnad av fibernätet i Västernorrland fram till år 2020, en utbyggnad som är direkt kopplad till regeringens bredbandsmål om att 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund senast år 2020.

EU-stödet omfattar enbart en utbyggnad av ortssammanbindande fibernät samt anslutning av vissa företag längs sträckan. Efter styrelsemötet i Sundsvall Elnät står det emellertid nu klart att bolaget skjuter till eget kapital för att ServaNet redan nu ska kunna starta arbetet med att förse även invånare i byarna längs de ortssammanbindande sträckorna på Sundsvalls landsbygd med bredband.


Nu startar ServaNets införsäljning och sedan förhoppningsvis byggnation under våren.

- Det känns skönt att vi nu har beslutat om att köra så att vi kan komma ut med erbjudanden i de byar där vi har möjlighet att bygga fiber i år. Sedan beror det som vanligt på intresset i varje by om en fiberutbyggnad faktiskt blir av, säger vd Göran Sörell för ServaNet och Sundsvall Elnät.

Den sträcka som ServaNet planerar att bearbeta för en fiberutbyggnad under 2016 är de byar/områden som ligger mellan Sörfors i Matfors och Njurundabommen. Men fler sträckor kan bli aktuella inom ramen för projektet. Dessutom har bolaget sedan tidigare flera områden som ligger utanför bidragspengarna som bearbetas under året och som ska byggas.

Satsningen är en del av det länsövergripande bredbandsprojektet Dig.2020 som sker i samverkan med Länsstyrelsen Västernorrland och länets kommuner.

För mer information, kontakta:
 
Arianne Sundman: 070-624 32 11.
Göran Sörell: 070-652 45 65

  •  


Om Sundsvall Elnät

Det är vi som ser till att det fungerar och lyser hos dig i Sundsvall. Det har vi gjort i mer än 100 år och har idag drygt 27 000 privatkunder och drygt 700 företags- och industrikunder i Sundsvall med omnejd. Här har vi till uppgift att bygga, drifta och förvalta elnätet. Det är vi ensam om att göra eftersom att vi är elnätsägare. Det är viktigt att skilja på elnät och elhandel. Vi på Sundsvall Elnät har ingenting med elhandel att göra. Vi står för själva transporten av elenergi hem till dig. Bor du i centrala Sundsvall med omnejd eller på Alnö har du därför kontakt med oss. Det förtroendet vill vi förvalta väl. Vi gör alltid vårt yttersta för att du ska ha så få och korta avbrott som möjligt. Med ditt bästa för ögonen kombinerar vi hög kvalitet på vårt elnät till ett så lågt pris som möjligt, på ett miljömedvetet sätt.