2020-10-01 06:01Pressmeddelande

Skrota införande av icke kundvänlig el-reform!

Sundsvall Elnät i samarbete med 40 elbolag:
- Skrota införande av icke kundvänlig el-reform

Regeringens planer på att införa en föråldrad reform på svensk elmarknad, den så kallade elhandlarcentriska modellen, riskerar att sätta käppar i hjulet för den lokala utvecklingen i Sundsvall. Det menar Sundsvall Elnät som tillsammans med 40 andra elbolag i Sverige har tagit fram alternativa förslag.

  • Sundsvall Elnät behöver en fungerande elmarknad om vi ska kunna stödja Sundsvallsborna i energiomställningen och möta de nationella klimatmålen, säger Göran Sörell, vd vid Sundsvall Elnät.

Den elhandlarcentriska modellen (ECM)  är ett politiskt förslag som initierades redan 2009. Grundsyftet var att göra elmarknaden enklare för kunderna, med fokus på att avveckla systemet med två fakturor (en för elhandel och en för elnätet) och få till en samlad faktura. Kritiken har dock varit omfattande. Representanter från myndigheter, intresseorganisationer och politik har pekat på hur reformen hotar individers integritet, rikets säkerhet och elmarknadens finansiella stabilitet. Inte minst riskerar den att kraftigt bromsa in energiomställningen.

Skulle regeringen välja att gå vidare med förslaget om en elhandlarcentrisk modell blir det den största förändringen på elmarknaden sedan avregleringen 1996 och kommer att leda till betydande kostnader för kunderna. Därför har Sundsvall Elnät tillsammans med 40 andra elbolag följt reformen på nära håll under det dryga decennium den har planerats och kan konstatera att verkligheten har sprungit förbi dess ursprungstanke.

En central teknikutveckling sedan tanken med ECM skapades är digitaliseringen som fullkomligt stormar fram och kraftigt minskar problemet med två pappersfakturor.

  • Men den absolut största skillnaden mellan nu och då är insikten om hur fullkomligt central kontakten mellan kunder och elnätsföretag är för att klara av energiomställningen och motverka kapacitetsbristen i våra elnät. Den kontakten skulle brytas i och med ECM, eftersom reformen bygger på att kunderna enbart ska ha kontakt med elhandlarna och inte med elnätsföretagen som sitter på kunskapen. Vi kan inte sitta tysta och låta detta hända i Sundsvall och i Sverige. Därför har vi nu, tillsammans med 40 andra elbolag, utarbetat en rapport med flera alternativa lösningar på de utmaningar som vi står inför, säger Göran Sörell.


För mer information:
Ta del av rapporten ”Handslaget - en mer kundvänlig elmarknad” på
www.sundsvallelnat.se

Göran Sörell, vd Sundsvall Elnät: 070-652 45 65.


Om Sundsvall Elnät

Det är vi som ser till att det fungerar och lyser hos dig i Sundsvall. Det har vi gjort i mer än 100 år och har idag drygt 27 000 privatkunder och drygt 700 företags- och industrikunder i Sundsvall med omnejd. Här har vi till uppgift att bygga, drifta och förvalta elnätet. Det är vi ensam om att göra eftersom att vi är elnätsägare. Det är viktigt att skilja på elnät och elhandel. Vi på Sundsvall Elnät har ingenting med elhandel att göra. Vi står för själva transporten av elenergi hem till dig. Bor du i centrala Sundsvall med omnejd eller på Alnö har du därför kontakt med oss. Det förtroendet vill vi förvalta väl. Vi gör alltid vårt yttersta för att du ska ha så få och korta avbrott som möjligt. Med ditt bästa för ögonen kombinerar vi hög kvalitet på vårt elnät till ett så lågt pris som möjligt, på ett miljömedvetet sätt.


Kontaktpersoner

Göran Sörell
VD
Göran Sörell