2016-03-18 12:35Pressmeddelande

Släck här och tänd där: Sundsvall Elnät tänder lampor inför Earth Hour

Under den globala manifestationen Earth Hour nu på lördag den 19 mars mellan kl 20.30 och 21.30 kommer många lampor att släckas. Sundsvall Elnät tänder istället nya där det inte finns något ljus idag. Detta genom att skänka solenergilampor till fattiga delar i Kenya och Tanzania.


− Earth Hourmanifestationen är såklart behjärtansvärd, men själva handlingen – att släcka lampan – leder fel. Det är inte tillgången på el som är ett problem i världen, utan avsaknaden. El är tvärtom en grundläggande förutsättning för utveckling och minskad fattigdom. Därför vill vi och många andra inom elbranschen ta den här manifestationen och fylla den med ett innehåll som konkret bidrar till en hållbar utveckling, säger Linda Kinell kommunikationschef för Sundsvall Elnät. 

Det gör bolaget under devisen ”Släck här och tänd där”, och skänker i år solenergilampor till ett värde av 10 000 kronor till skolbarn och deras familjer i Kenya och Tanzania.


Lamporna gör stor nytta. Eleverna kan studera efter mörkrets inbrott med bättre studieresultat som följd, samtidigt som miljön inomhus blir bättre då eldning av fotogen och träbitar ersätts. Familjernas ekonomi förbättras och klimatet tjänar på lamporna. Förutom att ladda lampor laddas även mobiltelefoner med solcellerna vilket möjliggör kommunikation, en annan viktig pusselbit för utveckling.

Hittills (årsskiftet 2015/2016) har hjälporganisationen GIVEWATTS till stor del med hjälp av Sveriges energiföretag installerat 20 634 lampor i Kenya och Tanzania genom distribution via 1 093 skolor. Därmed påverkas livet i positiv mening för 103 170 människor. Med årets insatser kring Earth Hour hoppas vi kunna öka dessa siffror.

För mer information, kontakta:

Kommunikationschef Linda Kinell: 070-509 97 24


Om Sundsvall Elnät

Det är vi som ser till att det fungerar och lyser hos dig i Sundsvall. Det har vi gjort i mer än 100 år och har idag drygt 27 000 privatkunder och drygt 700 företags- och industrikunder i Sundsvall med omnejd. Här har vi till uppgift att bygga, drifta och förvalta elnätet. Det är vi ensam om att göra eftersom att vi är elnätsägare. Det är viktigt att skilja på elnät och elhandel. Vi på Sundsvall Elnät har ingenting med elhandel att göra. Vi står för själva transporten av elenergi hem till dig. Bor du i centrala Sundsvall med omnejd eller på Alnö har du därför kontakt med oss. Det förtroendet vill vi förvalta väl. Vi gör alltid vårt yttersta för att du ska ha så få och korta avbrott som möjligt. Med ditt bästa för ögonen kombinerar vi hög kvalitet på vårt elnät till ett så lågt pris som möjligt, på ett miljömedvetet sätt.