2018-11-22 13:14Pressmeddelande

Strömavbrott för 11 000 Sundsvallsbor under onsdagskvällen

Under onsdagskvällen drabbades cirka 11 000 kunder i Sundsvall av ett omfattande strömavbrott beroende på en störning i Eons överliggande regionnät. Regionnätsfelet spred sig till två mottagningsstationer i Sundsvalls lokala elnät som distribuerar elen vidare till hushåll och företag i stan.

Det var mottagningsstationerna i Gärdetjärn och Granlo, som tillsammans förser delar av Alnö, Bergsåker, Bydalen, Nacksta, Sallyhill, Korsta, Skönsberg och Haga med ström, som drabbades av felet och gjorde att Sundsvall Elnäts skyddsfunktioner bröt strömmen. 

- Skyddsfunktionerna bryter strömmen för att inte människor och egendom ska bli skadade vid ett fel av den här typen, så utrustningen gjorde precis vad den skulle, säger Anders Söderberg, driftchef på Sundsvall Elnät.

Drabbade Sundsvallsbor var utan ström i över en timme under onsdagskvällen. Samtidigt som felet inträffade hade bolaget oturligt nog en webbsida ur funktion, vilket gjorde att flertalet kunder fick ta del av information via Facebook.

Under dagen idag kommer Sundsvall Elnät och Eon att gå igenom rutinerna och gå till botten med vad som orsakade felet hos Eon för att minska sådana här skador i framtiden.

För mer information, kontakta:
Driftchef Anders Söderberg: 070-640 44 70.


Om Sundsvall Elnät

Det är vi som ser till att det fungerar och lyser hos dig i Sundsvall. Det har vi gjort i mer än 100 år och har idag drygt 27 000 privatkunder och drygt 700 företags- och industrikunder i Sundsvall med omnejd. Här har vi till uppgift att bygga, drifta och förvalta elnätet. Det är vi ensam om att göra eftersom att vi är elnätsägare. Det är viktigt att skilja på elnät och elhandel. Vi på Sundsvall Elnät har ingenting med elhandel att göra. Vi står för själva transporten av elenergi hem till dig. Bor du i centrala Sundsvall med omnejd eller på Alnö har du därför kontakt med oss. Det förtroendet vill vi förvalta väl. Vi gör alltid vårt yttersta för att du ska ha så få och korta avbrott som möjligt. Med ditt bästa för ögonen kombinerar vi hög kvalitet på vårt elnät till ett så lågt pris som möjligt, på ett miljömedvetet sätt.