2021-07-01 05:47Pressmeddelande

Sundsvall Elnät – ett av landets mest jämställda bolag inom energibranschen

Enligt en färsk rapport från energibranschens förening Kraftkvinnorna hamnar Sundsvall Elnät bland de fem mest jämställda bolagen i hela Sveriges energibransch på 268 företag. Det innebär att könsfördelningen i bolaget, styrelsen och på de högsta ledande befattningarna (vd och styrelseordförande) bedöms som jämställd.

Det gör att Sundsvall Elnät tillsammans med fyra andra bolag hamnar på Kraftkvinnornas så kallade gröna topplista.

Det här naturligtvis väldigt glädjande. Det har varit en målsättning för mig under hela min tid som vd att skapa en jämställd organisation, inte bara vad gäller kvinnor och män utan även vad gäller mångfald i övrigt, vilket skapar en dynamik i organisationen. Det är kul att vi nu får ett kvitto på att vi är på rätt väg, även om det finns mycket kvar att göra, säger vd för Sundsvall Elnät Göran Sörell.

I undersökningen har energibolagen tilldelats poäng i ett jämställdhetsindex baserat på könsfördelningen i styrelsen (40-60 % kvinnor), könsfördelningen i bolaget (40-60 % kvinnor) samt om vd eller styrelseordförande är kvinna. I Sundsvall Elnät är just styrelseordföranden en kvinna.

Jag är väldigt stolt över att vi hamnar på den gröna topplistan. Sundsvall Elnät är ett företag i framkant vad gäller just det här tänket, men även i sitt sätt att arbeta för en hälsosam arbetsplats med hälsosamma medarbetare. Det finns ett helhetstänk som jag gillar, säger Arianne Sundman, som är och har varit ordförande i Sundsvall Elnäts styrelse sedan 2015.

Det här är Kraftkvinnornas första jämställdhetsundersökning som görs för att fokusera på och lyfta de goda förebilderna i en bransch som är i behov av att förbättra kvinnounderskottet och att lyfta kompetenta kvinnor. Slutsatsen är att det fortfarande finns en tydlig norm inom energibranschen där den manliga dominansen i styrelser och på ledande poster är stark. Detta visar sig tydligt då så mycket som 54 procent av landets 268 energibolag kammar hem noll i jämställdhetsindex.

Ja det är både lite skrämmande att det fortfarande finns så mycket kvar att göra inom branschen, men också glädjande såklart att vi har kommit så pass långt i vårt arbete, säger HR-chef på Sundsvall Elnät Kristina Blombäck.

Redan år 2004 tog Sundsvall Elnät ett viktigt beslut och bestämde sig för ordet mångfald som ett av de grundläggande värdeorden. Det gjordes mot bakgrund av att företaget ville vända den mansdominerande trenden på företaget.

Där och då tog vi ett strategiskt beslut om att öka andelen kvinnor i företaget och det har vi följt sedan dess. Vi är fortfarande för få och utmaningen vi har är att få kvinnor söker arbeten inom den här branschen, men det har blivit bättre och bland montörerna har vi till exempel fått in ett par duktiga kvinnor, vilket är mycket glädjande. Men den viktigaste pusselbiten är att det ska vara samma förutsättningar för alla, oavsett kön eller bakgrund, säger Kristina Blombäck.

På Sundsvall Elnät är 40 procent kvinnor i både bolaget och i styrelsen.  

Undersökningen visar även att ett typiskt svenskt energibolag har en vd och en styrelseordförande som heter Anders och är 57 år.

Ja, det är underhållande fakta och just idag är jag glad för att jag heter Göran och inte kvalar in på medelåldern i undersökningen. Att vi har en kompetent kvinna som ordförande är såklart ännu mer positivt. Nu ska vi fortsätta på inslagen väg och se till att även fortsättningsvis hamna på topplistan för att kunna inspirera andra, säger Göran med ett leende.

Rapporten finns här: https://www.kraftkvinnorna.se/

För mer information, kontakta:

Kristina Blombäck, HR-chef Sundsvall Elnät: 070-530 46 80
Arianne Sundman, styrelseordförande Sundsvall Elnät: 070-624 32 11
Göran Sörell, vd Sundsvall Elnät: 070-652 45 65.


Om Sundsvall Elnät

Det är vi som ser till att det fungerar och lyser hos dig i Sundsvall. Det har vi gjort i mer än 100 år och har idag drygt 27 000 privatkunder och drygt 700 företags- och industrikunder i Sundsvall med omnejd. Här har vi till uppgift att bygga, drifta och förvalta elnätet. Det är vi ensam om att göra eftersom att vi är elnätsägare. Det är viktigt att skilja på elnät och elhandel. Vi på Sundsvall Elnät har ingenting med elhandel att göra. Vi står för själva transporten av elenergi hem till dig. Bor du i centrala Sundsvall med omnejd eller på Alnö har du därför kontakt med oss. Det förtroendet vill vi förvalta väl. Vi gör alltid vårt yttersta för att du ska ha så få och korta avbrott som möjligt. Med ditt bästa för ögonen kombinerar vi hög kvalitet på vårt elnät till ett så lågt pris som möjligt, på ett miljömedvetet sätt.


Kontaktpersoner

Linda Kinell
Kommunikationschef
Linda Kinell
Göran Sörell
VD
Göran Sörell