2016-01-20 12:28Pressmeddelande

Sundsvall Elnät gör resultat på 34 miljoner kronor för 2015 trots oförändrade nätpriser

2015 blev åter igen ett bra år för kommunala bolaget Sundsvall Elnät. Med ett resultat på 34 miljoner kronor gör Sundsvall Elnät ett något bättre resultat än budget på 30 miljoner kronor. Och detta trots att bolaget har hållit oförändrade nätpriser under året.

– Vi är naturligtvis väldigt nöjda över vårt goda resultat. Det finns en mängd faktorer som samverkar till det här resultatet. Nämnas kan fortsatt låga räntenivåer och låga kostnader för nätförluster under året, det vill säga skillnaden mellan den el som matas in i elnätet och den som kommer ut, blev lägre än beräknat, säger vd Göran Sörell.


 Under året har Sundsvall Elnät gjort både utbyggnader och andra investeringar i elnätet till ett värde av 35 miljoner kronor för att ytterligare minska antalet strömavbrott. Bland annat har bolaget förlagt sjökabel i Sundsvallsfjärden för bättre leveranssäkerhet till Skönsmon och fortsatt arbeta med vädersäkring för att stärka upp elnätet vid extremväder.

Med en genomsnittlig höjning av nättaxan på 4,7 procent från den 1 januari i år väntar nu utbyggnad av en ny nätinfrastruktur i anslutning till stadens nybyggnationer såsom Norra Kajen och fler nya bostadsområden. Bolaget arbetar även för att förbättra tillgängligheten i nätet för färre strömavbrott och ett smartare elnät så att Sundsvallsborna ska kunna agera mer energismart. En del av resultatet går dessutom in i Stadsbackenkoncernen.

Enligt bostadsorganisationernas senaste undersökning Nils Holgerssonstudien var Sundsvall Elnät var det 13:e billigaste elnätsbolaget i landet och det billigaste i länet.

 

För mer information, kontakta:

Vd Göran Sörell, Sundsvall Elnät, 060-600 50 50 / 070-652 45 65.

Ekonomichef Hans Forsman Sundsvall Elnät, 060-600 50 61 / 
073-026 95 44


Om Sundsvall Elnät

Det är vi som ser till att det fungerar och lyser hos dig i Sundsvall. Det har vi gjort i mer än 100 år och har idag drygt 27 000 privatkunder och drygt 700 företags- och industrikunder i Sundsvall med omnejd. Här har vi till uppgift att bygga, drifta och förvalta elnätet. Det är vi ensam om att göra eftersom att vi är elnätsägare. Det är viktigt att skilja på elnät och elhandel. Vi på Sundsvall Elnät har ingenting med elhandel att göra. Vi står för själva transporten av elenergi hem till dig. Bor du i centrala Sundsvall med omnejd eller på Alnö har du därför kontakt med oss. Det förtroendet vill vi förvalta väl. Vi gör alltid vårt yttersta för att du ska ha så få och korta avbrott som möjligt. Med ditt bästa för ögonen kombinerar vi hög kvalitet på vårt elnät till ett så lågt pris som möjligt, på ett miljömedvetet sätt.