2019-02-20 13:15Pressmeddelande

Sundsvall Elnät gör resultat på 35,2 miljoner kronor för 2018

2018 blev åter igen ett bra år för kommunala bolaget Sundsvall Elnät. Med ett resultat på 35,2 miljoner kronor gör bolaget ett något bättre resultat än budget på 32,7 miljoner kronor.

– Vi är naturligtvis nöjda över vårt goda resultat och den stabilitet vi lyckas med år efter år. Den vinst vi gör går tillbaka till Sundsvallsborna, i huvudsak i form av ett antal tunga investeringar som bidrar till ett mer stabilt elnät nu och i framtiden, säger vd för Sundsvall Elnät Göran Sörell.

Under året har bolaget byggt en ny mottagningsstation i Granloholm för 25 miljoner kronor för en långsiktigt säker strömförsörjning.  Andra stora investeringar har varit nya nätstationer och renovering av de gamla elnäten i Bosvedjan och Sundsbruk.

Som den största av sex nätägare till bolaget ServaNet har Sundsvall Elnät även investerat cirka 89 miljoner kronor för en utbyggnad av fibernätet i området kring Sundvall under året.

Den genomsnittliga avbrottstiden per kund 2018 blev 13 minuter, om man bortser från de två riktigt stora elavbrotten som inträffade under senhösten och som orsakades av fel på regionnätet som spred sig till bolagets lokala nät.

För att klara myndigheternas framtida krav på att registrera mätvärden var 15:e minut till skillnad ifrån dagens timvärden har upphandling av nya fjärrstyrda elmätare påbörjats under 2018.

De första bytena av Sundsvallsbornas elmätare kommer att starta under 2019 och sedan pågå till 2025, en investering på dryga 50 miljoner kronor.

– Förutom det stora mätarbytet som startar under året så fortsätter vi att under 2019 byta ut centrala nätstationer för en säkrare strömförsörjning, och drar fram el vid bygget längs Norra kajen, säger affärsområdeschef för Sundsvall Elnät Rikard Persson.

Etapp två, byte av kablar till och från den nya mottagningsstationen i Granloholm, kommer även att ske under året liksom ett omfattande byte av kablar och nätstationer när Trafikverket bygger om järnvägen vid Tunadal.  

 
För mer information, kontakta:

Vd Göran Sörell: 060-658 55 50 / 070-652 45 65.
Affärsområdeschef Rikard Persson: 060-658 55 08 / 072-143 61 78.


Om Sundsvall Elnät

Det är vi som ser till att det fungerar och lyser hos dig i Sundsvall. Det har vi gjort i mer än 100 år och har idag drygt 27 000 privatkunder och drygt 700 företags- och industrikunder i Sundsvall med omnejd. Här har vi till uppgift att bygga, drifta och förvalta elnätet. Det är vi ensam om att göra eftersom att vi är elnätsägare. Det är viktigt att skilja på elnät och elhandel. Vi på Sundsvall Elnät har ingenting med elhandel att göra. Vi står för själva transporten av elenergi hem till dig. Bor du i centrala Sundsvall med omnejd eller på Alnö har du därför kontakt med oss. Det förtroendet vill vi förvalta väl. Vi gör alltid vårt yttersta för att du ska ha så få och korta avbrott som möjligt. Med ditt bästa för ögonen kombinerar vi hög kvalitet på vårt elnät till ett så lågt pris som möjligt, på ett miljömedvetet sätt.