2020-02-17 07:19Pressmeddelande

Sundsvall Elnät gör resultat på 37 miljoner kronor för 2019

2019 blev åter igen ett bra år för kommunala bolaget Sundsvall Elnät. Med ett resultat på 37 miljoner kronor gör bolaget ett bättre resultat än budget på 31,5 miljoner kronor.

– Vi är naturligtvis nöjda över vårt goda resultat och den stabilitet vi lyckas med år efter år. Den vinst vi gör går tillbaka till Sundsvallsborna, i huvudsak i form av investeringar som bidrar till ett mer stabilt elnät nu och i framtiden, säger vd för Sundsvall Elnät Göran Sörell.

Under året har bolaget fortsatt att arbeta med kablaget kring den nya mottagningsstationen i Granloholm och med kablar kring Triangelspåret för järnvägen vid Bergsåker och Tunadal. Bolaget har även byggt nya nätstationer och renoverat befintliga samt förlagt elkablar kring nya bostadsområdet vid Norra kajen och i andra delar av stan.

Som den största av sex delägare till bolaget ServaNet har Sundsvall Elnät även investerat cirka 50 miljoner kronor för en utbyggnad av fibernätet i området kring Sundvall under året. En betydande del av Sundsvall Elnäts resultat kommer av den hyra som ServaNet betalar för att nyttja det fibernät som Sundsvall Elnät äger i kommunen.

Den genomsnittliga avbrottstiden per kund 2019 blev 14 minuter, om man bortser från det stora elavbrottet som inträffade under tidig höst i centrala Sundsvall och som orsakades av en kabelskada som uppstod vid ett grävarbete som utfördes av andra i stan.

– Under 2020 startar vi det treåriga arbetet med att byta ut Sundsvallsbornas 27 800 elmätare till nya smarta elmätare som registrerar mätvärden var 15:e minut till skillnad ifrån dagens timvärden. Vi kommer även att färdigställa den sista etappen med kablar kring mottagningsstationen i Granloholm – för att nämna några större projekt under det här året, säger affärsområdeschef för Sundsvall Elnät Rikard Persson.

Investeringen i nya elmätare är ett myndighetskrav som kommer att kosta cirka 40 miljoner kronor fördelat på tre år.

För mer information, kontakta:
Vd Göran Sörell: 060-658 55 50 / 070-652 45 65.
Affärsområdeschef Rikard Persson: 060-658 55 08 / 072-143 61 78.


Om Sundsvall Elnät

Det är vi som ser till att det fungerar och lyser hos dig i Sundsvall. Det har vi gjort i mer än 100 år och har idag drygt 27 000 privatkunder och drygt 700 företags- och industrikunder i Sundsvall med omnejd. Här har vi till uppgift att bygga, drifta och förvalta elnätet. Det är vi ensam om att göra eftersom att vi är elnätsägare. Det är viktigt att skilja på elnät och elhandel. Vi på Sundsvall Elnät har ingenting med elhandel att göra. Vi står för själva transporten av elenergi hem till dig. Bor du i centrala Sundsvall med omnejd eller på Alnö har du därför kontakt med oss. Det förtroendet vill vi förvalta väl. Vi gör alltid vårt yttersta för att du ska ha så få och korta avbrott som möjligt. Med ditt bästa för ögonen kombinerar vi hög kvalitet på vårt elnät till ett så lågt pris som möjligt, på ett miljömedvetet sätt.


Kontaktpersoner

Göran Sörell
VD
Göran Sörell
Rikard Persson
Affärsområdeschef Sundsvall Elnät
Rikard Persson