2017-02-07 12:54Pressmeddelande

Sundsvall Elnät gör resultat på 38,3 miljoner kronor för 2016

2016 blev åter igen ett bra år för kommunala bolaget Sundsvall Elnät. Med ett resultat på 38,3 miljoner kronor gör bolaget ett klart bättre resultat än budget på 30 miljoner kronor.

– Vi är naturligtvis väldigt nöjda över vårt goda resultat och den stabilitet vi lyckas med år efter år. Det finns en mängd faktorer som samverkar till det här resultatet samtidigt som vi har gjort flera tunga investeringar under året. säger vd Göran Sörell.

Som den största av sju nätägare till bolaget ServaNet har Sundsvall Elnät bland annat investerat 41 miljoner kronor för en utbyggnad av fibernätet i Sundvall. Andra stora investeringsarbeten är utbyggnad av ny nätinfrastruktur i anslutning till stadens nybyggnationer på Norra- och Södra Kajen. 

2016 börjar man nu även att kunna skörda frukten av det fleråriga arbetet med vädersäkring där elkablar har grävts ned i marken som ett skydd mot väder och vind. Förra årets genomsnittliga avbrottstid per kund blev 19 minuter vilket är en klar förbättring mot 2015 på 26 minuters genomsnittlig avbrottstid per kund.

2017 väntar nu flera arbeten för att ytterligare förbättra tillgängligheten i nätet för färre strömavbrott och ett smartare elnät så att Sundsvallsborna ska kunna agera mer energismart. Bolaget startar även en omfattande upphandling som ska initiera kommande års byte av fjärrstyrda elmätare som visar värden var 15:e minut till skillnad från dagens timvärden.

En betydande del av bolagets resultat går dessutom in i Stadsbackenkoncernen.

Den 1 januari i år höjde Sundsvall Elnät nättaxan med ett genomsnitt på tre procent för att kunna klara 2017-års investeringar. Trots höjningen så placerar sig Sundsvall fortfarande bra i bostadsorganisationernas senaste undersökning Nils Holgerssonstudien. Sundsvallsbor i lägenhet har nämligen den billigaste nätavgiften i länet och den 34:e billigaste i landet i jämförelse med 167 andra elnätsbolag i samma studie*.

 

För mer information, kontakta:

Vd Göran Sörell, Sundsvall Elnät, 060-658 55 50 / 070-652 45 65.
Ekonomichef Hans Forsman Sundsvall Elnät, 060-658 55 61 /  073-026 95 44.


Om Sundsvall Elnät

Det är vi som ser till att det fungerar och lyser hos dig i Sundsvall. Det har vi gjort i mer än 100 år och har idag drygt 27 000 privatkunder och drygt 700 företags- och industrikunder i Sundsvall med omnejd. Här har vi till uppgift att bygga, drifta och förvalta elnätet. Det är vi ensam om att göra eftersom att vi är elnätsägare. Det är viktigt att skilja på elnät och elhandel. Vi på Sundsvall Elnät har ingenting med elhandel att göra. Vi står för själva transporten av elenergi hem till dig. Bor du i centrala Sundsvall med omnejd eller på Alnö har du därför kontakt med oss. Det förtroendet vill vi förvalta väl. Vi gör alltid vårt yttersta för att du ska ha så få och korta avbrott som möjligt. Med ditt bästa för ögonen kombinerar vi hög kvalitet på vårt elnät till ett så lågt pris som möjligt, på ett miljömedvetet sätt.