2022-02-01 04:47Pressmeddelande

Sundsvall Elnät gör resultat på dryga 36 miljoner kronor för 2021 – nu planeras för byte av samtliga elmätare och elnätet rustas för framtiden

2021 blev åter igen ett bra år för kommunala bolaget Sundsvall Elnät. Med ett resultat på 36,2 miljoner kronor gör bolaget ett bättre resultat än budget på 34 miljoner kronor.

– Vi är naturligtvis glada över vårt goda resultat och den stabilitet vi lyckas med år efter år. På det stora hela har året gått som planerat. Det som glädjande nog sticker ut lite är att vi har anslutit fler kunder än vanligt till elnätet, vilket tyder på att Sundsvall växer – etableringar kommer till och det byggs nytt, säger vd för Sundsvall Elnät Göran Sörell.

Bolaget har även haft något lägre regionnätsavgifter än planerat för året.

Under året har bolaget färdigställt merparten av kabelarbetet från mottagningsstationen i Granloholm och ned mot centrala Sundsvall. Ett omfattande arbete som även pågått under 2020.

Den genomsnittliga avbrottstiden per kund 2021 blev 22 minuter. Av dessa var 13 minuter så kallade oplanerade avbrott, resterande planerade driftavbrott för arbete.

Nu går bolaget in i 2022 som väntas bli ett investeringsintensivt år.

En betydande investering på totalt cirka 40 miljoner kronor är bytet av elmätare och istället för att göra bytet under en treårsperiod komprimerar man nu projektet och satsar på att göra klart mätarbytet under 2022. Totalt handlar det om 27 800 elmätare, varav cirka 10 000 stycken byttes under föregående år.

– Ett av skälen med att snabba på bytet är att de nya mätarna har betydelse för energieffektiviseringen. Genom en ny mätare kan kunden följa sin elförbrukning med ett tätare intervall och på så vis få större möjligheter att påverka och förändra sin energianvändning och sin elräkning, säger affärsområdeschef för Sundsvall Elnät Rikard Persson

Ytterligare insatser som ska ge energieffektiviseringen en skjuts är de kapacitetshöjande åtgärder som bolaget tänker investera i under året - upprustning av kabelnät, mottagningsstationer och nätstationer. Det ger bolaget ett mer högkvalitativt elnät som klarar energiomställningen med fler solpaneler på taken och laddstolpar till elfordon.

Det här kommer i förlängningen att möjliggöra en övergång till ett mer elektrifierat och miljövänligt Sundsvall som klarar de nationella klimatmålen och gör att vi står bättre rustade för framtiden, säger Rikard Persson.

För mer information, kontakta:
Vd Göran Sörell: 060-658 55 50 / 070-652 45 65.
Affärsområdeschef Rikard Persson: 060-658 55 08 / 072-143 61 78.


Om Sundsvall Elnät

Det är vi som ser till att det fungerar och lyser hos dig i Sundsvall. Det har vi gjort i mer än 100 år och har idag drygt 27 000 privatkunder och drygt 700 företags- och industrikunder i Sundsvall med omnejd. Här har vi till uppgift att bygga, drifta och förvalta elnätet. Det är vi ensam om att göra eftersom att vi är elnätsägare. Det är viktigt att skilja på elnät och elhandel. Vi på Sundsvall Elnät har ingenting med elhandel att göra. Vi står för själva transporten av elenergi hem till dig. Bor du i centrala Sundsvall med omnejd eller på Alnö har du därför kontakt med oss. Det förtroendet vill vi förvalta väl. Vi gör alltid vårt yttersta för att du ska ha så få och korta avbrott som möjligt. Med ditt bästa för ögonen kombinerar vi hög kvalitet på vårt elnät till ett så lågt pris som möjligt, på ett miljömedvetet sätt.


Kontaktpersoner

Linda Kinell
Kommunikationschef
Linda Kinell
Göran Sörell
VD
Göran Sörell
Rikard Persson
Affärsområdeschef Sundsvall Elnät
Rikard Persson