2018-02-09 13:09Pressmeddelande

Sundsvall Elnät gör resultat på nära 36 miljoner kronor för 2017

2017 blev åter igen ett bra år för kommunala bolaget Sundsvall Elnät. Med ett resultat på 35,8 miljoner kronor gör bolaget ett något bättre resultat än budget på 34 miljoner kronor.

– Vi är naturligtvis nöjda över vårt goda resultat och den stabilitet vi lyckas med år efter år. Det finns en mängd faktorer som samverkar till det här resultatet samtidigt som vi har gjort flera tunga investeringar under året. säger vd Göran Sörell.

Som den största av sju nätägare till bolaget ServaNet har Sundsvall Elnät bland annat investerat cirka 87 miljoner kronor för en utbyggnad av fibernätet i området kring Sundvall under året. Bolaget har även grävt ned flertalet luftburna lågspänningsledningar i marken i Bergsåker, Skönsmon Johannedal och på Norra Berget. Ombyggnaden av nätstationen under Olof Palmes torg har även varit en stor investering under året.

2018 fortsätter bolaget att skörda frukten av det fleråriga arbetet med vädersäkring där elkablar har grävts ned i marken som ett skydd mot väder och vind. Förra årets genomsnittliga avbrottstid per kund blev 11 minuter, vilket är en förbättring både mot 2016 på 19 minuter och mot 2015 på 26 minuters genomsnittlig avbrottstid per kund.

2018 väntar nu flera arbeten för att ytterligare förbättra tillgängligheten i nätet för färre strömavbrott. Bolaget kommer bland annat att bygga en ny mottagningsstation i Granloholm, en investering på cirka 30 miljoner kronor. Andra stora investeringar är nya nätstationer och renovering av gamla i områdena Bosvedjan och Sundsbruk, som ett resultat av fler boende i områdena och därmed en ökad elförbrukning.

Under året sker även en omfattande upphandling för att byta ut Sundsvallsbornas elmätare till fjärrstyrda elmätare som kan registrera värden var 15:e minut till skillnad ifrån dagens timvärden. Mellan åren 2019-2025 kommer sedan mätarna att bytas.

För mer information, kontakta:

 

Vd Göran Sörell, Sundsvall Elnät, 060-658 55 50 / 070-652 45 65.
Ekonomichef Hans Forsman Sundsvall Elnät, 060-658 55 61 /
073-026 95 44.


Om Sundsvall Elnät

Det är vi som ser till att det fungerar och lyser hos dig i Sundsvall. Det har vi gjort i mer än 100 år och har idag drygt 27 000 privatkunder och drygt 700 företags- och industrikunder i Sundsvall med omnejd. Här har vi till uppgift att bygga, drifta och förvalta elnätet. Det är vi ensam om att göra eftersom att vi är elnätsägare. Det är viktigt att skilja på elnät och elhandel. Vi på Sundsvall Elnät har ingenting med elhandel att göra. Vi står för själva transporten av elenergi hem till dig. Bor du i centrala Sundsvall med omnejd eller på Alnö har du därför kontakt med oss. Det förtroendet vill vi förvalta väl. Vi gör alltid vårt yttersta för att du ska ha så få och korta avbrott som möjligt. Med ditt bästa för ögonen kombinerar vi hög kvalitet på vårt elnät till ett så lågt pris som möjligt, på ett miljömedvetet sätt.