2021-10-29 03:57Pressmeddelande

Sundsvall Elnät höjer elnätsavgifter med ett genomsnitt på 20 procent

Från 1 januari 2022 kommer Sundsvallsborna att få ökade elnätsavgifter med ett  genomsnitt på 20 procent. För en familj i en normalstor villa med en säkringsstorlek på 20 ampere motsvarar höjningen cirka 152 kronor mer i månaden, beroende på förbrukning.

Bakgrunden till höjningen är Riksdagens beslut om ökat investeringsutrymme för elnätsföretag. Beslutet togs i slutet av april och innebär att de nätföretag som har ett outnyttjat utrymme i en tidigare reglerperiods intäktsram ska kunna rulla över dessa intäktsmöjligheter för nyttjande under denna reglerperiod och nästa, det vill säga fram till och med år 2027. Sundsvall Elnät har inte nyttjat hela utrymmet i den tidigare perioden och kommer därför att ta del av den här möjligheten till ökade investeringar i elnätet.

– Vi behöver nyttja den här möjligheten av två skäl. För det första så kan vi nu bygga ett ännu mer högkvalitativt elnät som klarar energiomställningen med exempelvis fler solpaneler på taken och laddstolpar till elfordon. Ett nät som bidrar till ett mer elektrifierat och miljövänligt Sundsvall för företag och privatpersoner. För det andra så behöver vi nyttja möjligheten för att kunna bidra till kommunfullmäktiges beslut om en förbättrad ekonomi i Stadsbackenkoncernen, säger vd för Sundsvall Elnät Göran Sörell.

Styrelsen i Sundsvall Elnät har nu tagit det slutgiltiga beslutet om höjningen och hur mycket det rör sig om.

– Vi är medvetna om att det är en ganska kraftfull höjning, men det är något som vi behöver göra och vi kommer fortfarande att ha fördelaktiga elpriser sett ur ett nationellt perspektiv, säger affärsområdeschef för Sundsvall Elnät Rikard Persson.

Som ett led i detta kommer Sundsvall Elnäts investeringstakt i det närmaste att fördubblas närmaste åren och fokus ligger på så kallade kapacitetshöjande åtgärder såsom investeringar i kabelnät, mottagningsstationer och nätstationer. Sådana arbeten som i förlängningen kommer att möjliggöra övergången till ett mer elektrifierat och miljövänligt Sundsvall som klarar de nationella klimatmålen.


För mer information, kontakta:

Göran Sörell, vd Sundsvall Elnät: 070-652 45 65.
Rikard Persson, affärsområdeschef Sundsvall Elnät: 072-143 61 78.
Arianne Sundman, styrelseordförande Sundsvall Elnät: 070-624 32 11.


Om Sundsvall Elnät

Det är vi som ser till att det fungerar och lyser hos dig i Sundsvall. Det har vi gjort i mer än 100 år och har idag drygt 27 000 privatkunder och drygt 700 företags- och industrikunder i Sundsvall med omnejd. Här har vi till uppgift att bygga, drifta och förvalta elnätet. Det är vi ensam om att göra eftersom att vi är elnätsägare. Det är viktigt att skilja på elnät och elhandel. Vi på Sundsvall Elnät har ingenting med elhandel att göra. Vi står för själva transporten av elenergi hem till dig. Bor du i centrala Sundsvall med omnejd eller på Alnö har du därför kontakt med oss. Det förtroendet vill vi förvalta väl. Vi gör alltid vårt yttersta för att du ska ha så få och korta avbrott som möjligt. Med ditt bästa för ögonen kombinerar vi hög kvalitet på vårt elnät till ett så lågt pris som möjligt, på ett miljömedvetet sätt.


Kontaktpersoner

Göran Sörell
VD
Göran Sörell
Rikard Persson
Affärsområdeschef Sundsvall Elnät
Rikard Persson