2022-11-04 07:14Pressmeddelande

Sundsvall Elnät höjer elnätsavgifter med ett genomsnitt på 10 procent

Från 1 januari 2023 får bolagets elnätskunder ökade avgifter med ett genomsnitt på 10 procent. För en genomsnittlig hushållskund motsvarar höjningen cirka 42 kronor mer i månaden, beroende på förbrukning.

−  Vi är medvetna om att det här blir ytterligare en ökning av utgifter i en för många redan tuff ekonomisk tid. Ändå behöver vi göra det här av flera skäl. Det främsta skälet är den ökade regionnätsavgiften vi har att betala för att koppla in vårt lokalnät mot regionnätet. Det andra skälet är att vi behöver investera kraftigt kommande åren i ett elnät som klarar energiomställningen med exempelvis fler solpaneler på taken och laddstolpar till elfordon. Ett nät som bidrar till ett mer elektrifierat och miljövänligt Sundsvall, säger vd för Sundsvall Elnät Göran Sörell.

Av dessa 10 procent kommer en betydande del av ökningen att hamna på den så kallade rörliga delen av kundens elnätsavgift, det vill säga den del av avgiften som består av den mängd energi som transporteras genom bolagets ledningar till kunden. Den del som beror på hur mycket energi som förbrukas.

− Då en stor del av ökningen kommer att hamna på den rörliga delen så gör kunden alltså klokt i att energieffektivisera för att kunna påverka, inte bara sin elhandelsfaktura, utan även sin elnätsfaktura framåt, säger affärsområdeschef för Sundsvall Elnät Rikard Persson.

För mer information, kontakta:

Göran Sörell, vd Sundsvall Elnät: 070-652 45 65.
Rikard Persson, affärsområdeschef Sundsvall Elnät: 072-143 61 78.
Om Sundsvall Elnät

Vi på Sundsvall Elnät har en tydlig vision - vi vill göra det goda livet möjligt i Sundsvall. Vi äger en av de mest samhällsviktiga infrastrukturerna och arbetar ihållande med att utveckla , likväl elnätet som verksamheten i stort. Vi tror på mångfald och att ett hållbart medarbetarskap är nyckeln till det framgångsrika laget. Genom konstant utveckling och kompetensförsörjning skapar vi, tillsammans, innovativa idéer att möta framtiden med. Vi tror på vårt område och är stolta över att leverera el till Sveriges vackraste stad, i Sveriges mittpunkt.


Kontaktpersoner

Göran Sörell
VD
Göran Sörell
Rikard Persson
Affärsområdeschef Sundsvall Elnät
Rikard Persson