2019-11-04 13:17Pressmeddelande

Sundsvall Elnät höjer nätavgiften med fyra procent från januari

Från 1 januari 2020 kommer Sundsvall Elnät att höja nätavgiften till Sundsvallsborna med ett genomsnitt på fyra procent.  För en familj i en normalstor villa med en säkringsstorlek på 20 ampere motsvarar höjningen cirka tolv kronor mer i månaden.

Den fortsatta expansionen i stan är största skälet till ökningen.

− Byggboomen fortsätter vilket gör att vi har flera väldigt omfattande projekt där vi lägger om kablar och förstärker elnätet, bland annat i samband med flera nya bostadsområden, säger Rikard Persson affärsområdeschef på Sundsvall Elnät.

Under 2020 startar även det fyråriga arbetet med att byta ut Sundsvallsbornas fjärravlästa elmätare till nya mätare som gör det möjligt för kunden att följa sin förbrukning med ett tätare intervall, ned till var 15:e minut.

− Vi startar i liten skala redan i år, men det stora projektet tar fart från och med 2020 och är ett lagkrav från EU och vår egen regering för att gynna egen elproduktion och ge kunden större möjligheter att energieffektivisera och påverka sin elräkning, säger Rikard Persson.

Trots ökningen så är Sundsvall Elnäts hållning alltid att hålla nere avgifterna så gott det går relaterat till de investeringar som behöver göras och till den av Energimarknadsinspektionen beslutade intäktsramen som elnätsbolagen har att förhålla sig till.

− Vi håller oss alltid under det tak som den reglerande myndigheten, Energimarknadsinspektionen, beslutar om och har hittills aldrig tagit ut de priser som vi har möjlighet till då vi värnar om våra kunder. Eftersom vi har hållit oss långt under det vi faktiskt får ta ut så behöver vi även i år höja elnätsavgiften ytterligare något så att vi klarar de investeringar vi behöver göra, säger Sundsvall Elnäts vd Göran Sörell.

Att Sundsvall Elnät håller låga nätavgifter visar sig gång efter annan i bostadsorganisationernas årliga undersökning, Nils Holgersson. Sundsvallsbor i lägenhet har enligt 2019-års mätning den fortsatt billigaste nätavgiften i länet och den 28:e billigaste i landet i jämförelse med 130 andra elnätsbolag i samma studie*.

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Sörell, vd Sundsvall Elnät: 060-658 55 50 / 070-652 45 65.
Rikard Persson, affärsområdeschef Sundsvall Elnät: 060-658 55 08 / 072-143 61 78.

 

Ta del av tarifferna på www.sundsvallelnat.se

Läs mer om bostadsorganisationernas jämförelse på www.nilsholgersson.nu

Se även bifogad fil med länsjämförelsen.

* Nils Holgerssonstudien är bostadsorganisationernas årliga prisjämförelse där kostnader för en ”typfastighet” i Sveriges alla kommuner jämförs. Syftet är att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Totalt deltar 130 elnätsbolag i undersökningen.

 


Om Sundsvall Elnät

Det är vi som ser till att det fungerar och lyser hos dig i Sundsvall. Det har vi gjort i mer än 100 år och har idag drygt 27 000 privatkunder och drygt 700 företags- och industrikunder i Sundsvall med omnejd. Här har vi till uppgift att bygga, drifta och förvalta elnätet. Det är vi ensam om att göra eftersom att vi är elnätsägare. Det är viktigt att skilja på elnät och elhandel. Vi på Sundsvall Elnät har ingenting med elhandel att göra. Vi står för själva transporten av elenergi hem till dig. Bor du i centrala Sundsvall med omnejd eller på Alnö har du därför kontakt med oss. Det förtroendet vill vi förvalta väl. Vi gör alltid vårt yttersta för att du ska ha så få och korta avbrott som möjligt. Med ditt bästa för ögonen kombinerar vi hög kvalitet på vårt elnät till ett så lågt pris som möjligt, på ett miljömedvetet sätt.