2017-03-24 12:56Pressmeddelande

Sundsvall Elnät tänder lampor inför Earth Hour

Under den globala manifestationen Earth Hour imorgon lördag den 25 mars mellan kl 20.30 och 21.30 kommer många lampor att släckas. För fjärde året i rad driver GIVEWATTS och Energiföretagen Sverige, där Sundsvall Elnät ingår, kampanjen ”Släck här – tänd där” som bidrar till att lampor istället tänds på ställen i världen som inte har tillgång till el.

Syftet är att uppmärksamma de 1,3 miljarder människor som idag saknar tillgång till elektricitet, som inte har möjlighet att släcka en lampa under Earth Hour.

I år skänker Sundsvall Elnät och Energiföretagen Sverige solenergilampor till regionen Malindi i östra Kenya längs kusten. I området bor drygt 300 000 personer varav merparten lever helt utanför elnätet och använder därför fotogen, ved och kol för ljus, uppvärmning och matlagning.

− Earth Hourmanifestationen är såklart behjärtansvärd och viktig. Men avsaknaden av el är ett större problem då el faktiskt är en grundläggande förutsättning för utveckling och minskad fattigdom. Därför vill vi och många andra inom elbranschen ta den här manifestationen och fylla den med ett innehåll som konkret bidrar till en hållbar utveckling, säger Gunilla Lagergren, Kvalitets- och Hållbarhetschef på Sundsvall Elnät.

Lamporna gör stor nytta. Eleverna kan studera efter mörkrets inbrott med bättre studieresultat som följd, samtidigt som miljön inomhus blir bättre då eldning av fotogen och träbitar ersätts. Familjernas ekonomi förbättras och klimatet tjänar på lamporna. Förutom att ladda lampor laddas även mobiltelefoner med solcellerna vilket möjliggör kommunikation, en annan viktig pusselbit för utveckling.
 

Hittills har GIVEWATTS med stort stöd av Energiföretagen Sverige och svenska el- och energiföretag nått ut med nära 30 000 solenergilampor till skolbarn och deras familjer i Kenya och Tanzania.

 

För mer information, kontakta:

Kvalitets- och Hållbarhetschef Gunilla Lagergren: 070 624 14 20.


Om Sundsvall Elnät

Det är vi som ser till att det fungerar och lyser hos dig i Sundsvall. Det har vi gjort i mer än 100 år och har idag drygt 27 000 privatkunder och drygt 700 företags- och industrikunder i Sundsvall med omnejd. Här har vi till uppgift att bygga, drifta och förvalta elnätet. Det är vi ensam om att göra eftersom att vi är elnätsägare. Det är viktigt att skilja på elnät och elhandel. Vi på Sundsvall Elnät har ingenting med elhandel att göra. Vi står för själva transporten av elenergi hem till dig. Bor du i centrala Sundsvall med omnejd eller på Alnö har du därför kontakt med oss. Det förtroendet vill vi förvalta väl. Vi gör alltid vårt yttersta för att du ska ha så få och korta avbrott som möjligt. Med ditt bästa för ögonen kombinerar vi hög kvalitet på vårt elnät till ett så lågt pris som möjligt, på ett miljömedvetet sätt.