2016-12-12 12:43Pressmeddelande

Sundsvall Elnät tvingas höja nätpriserna med tre procent i januari

En kraftig höjning av regionnätsavgiften, d v s den avgift som Sundsvall Elnät behöver betala för att få ansluta sitt lokala nät till det regionala nätet, gör att bolaget tvingas till en höjning av sin nätavgift mot Sundsvallsborna med ett genomsnitt på tre procent.

För en familj i en normalstor villa med en säkringsstorlek på 20 ampere motsvarar höjningen cirka 12 kronor mer i månaden. Bolaget kommer däremot inte att höja avgiften för lägenhetsinnehavare.

- Vår hållning är att höja avgifterna så lite som möjligt för att klara nödvändiga investeringar i nätet. 2017 handlar det bland annat om att kunna möta byggboomen här i stan med en ny och säker nätinfrastruktur, samtidigt som vi kontinuerligt arbetar för en säkrare strömförsörjning i det befintliga nätet för så få avbrott som möjligt, säger Göran Sörell.

Sundsvall ligger fortfarande bra till i bostadsorganisationernas senaste undersökning Nils Holgerssonstudien. Sundsvallsbor i lägenhet har nämligen den billigaste nätavgiften i länet och den 34:e billigaste i landet i jämförelse med 167andra elnätsbolag i samma studie*.

För mer information, kontakta:
Göran Sörell, vd Sundsvall Elnät: 060-658 55 50 / 070-652 45 65.
Lars-Erik Aspling, utvecklingsingenjör: 060-658 58 37 / 
070-319 16 07.

Läs mer på www.nilsholgersson.nu. Se även bifogad fil med länsjämförelsen.

* Nils Holgerssonstudien är bostadsorganisationernas årliga prisjämförelse där kostnader för en ”typfastighet” i Sveriges alla kommuner jämförs. Syftet är att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Totalt deltar cirka 170 elnätsbolag i undersökningen.


Om Sundsvall Elnät

Det är vi som ser till att det fungerar och lyser hos dig i Sundsvall. Det har vi gjort i mer än 100 år och har idag drygt 27 000 privatkunder och drygt 700 företags- och industrikunder i Sundsvall med omnejd. Här har vi till uppgift att bygga, drifta och förvalta elnätet. Det är vi ensam om att göra eftersom att vi är elnätsägare. Det är viktigt att skilja på elnät och elhandel. Vi på Sundsvall Elnät har ingenting med elhandel att göra. Vi står för själva transporten av elenergi hem till dig. Bor du i centrala Sundsvall med omnejd eller på Alnö har du därför kontakt med oss. Det förtroendet vill vi förvalta väl. Vi gör alltid vårt yttersta för att du ska ha så få och korta avbrott som möjligt. Med ditt bästa för ögonen kombinerar vi hög kvalitet på vårt elnät till ett så lågt pris som möjligt, på ett miljömedvetet sätt.