2017-11-28 13:06Pressmeddelande

Sundsvall Elnät tvingas höja nätpriserna med fyra procent i januari

En kraftig höjning av regionnätsavgiften, d v s den avgift som Sundsvall Elnät behöver betala för att få ansluta sitt lokala nät till det regionala nätet, gör att bolaget tvingas till en höjning av sin nätavgift mot Sundsvallsborna med ett genomsnitt på fyra procent.

För en familj i en normalstor villa med en säkringsstorlek på 20 ampere motsvarar höjningen cirka 13 kronor mer i månaden.

- Vår hållning är att höja avgifterna så lite som möjligt för att klara nödvändiga investeringar i nätet. 2018 handlar det bland annat om att kunna möta byggboomen här i stan med en ny och säker nätinfrastruktur, samtidigt som vi kontinuerligt arbetar för en säkrare strömförsörjning i det befintliga nätet för så få avbrott som möjligt, säger Sundsvall Elnäts vd Göran Sörell.

Trots Sundsvall Elnäts höjning av nätavgiften så ligger Sundsvall fortfarande bra till i bostadsorganisationernas senaste undersökning Nils Holgerssonstudien. Sundsvallsbor i lägenhet har nämligen den billigaste nätavgiften i länet och den 29:e billigaste i landet i jämförelse med 167 andra elnätsbolag i samma studie*. Bolaget har därmed klättrat fem placeringar jämfört med ifjol.

Efter beslut i riksdagen kommer från årsskiftet dessutom elskatten att flytta över från kundens elhandelsfaktura till elnätsfakuran – utan ökade kundkostnader. Det här gör att Sundsvall Elnäts fakturor efter årsskiftet kommer att bli längre och innehålla fler kostnader, men alltså inte ökade elkostnader som ett resultat av detta då skatten försvinner från elhandelsfakturan istället.


För mer information, kontakta:

Göran Sörell, vd Sundsvall Elnät: 060-658 55 50 / 070-652 45 65.
Lars-Erik Aspling, utvecklingsingenjör: 060-658 55 37 /
070-319 16 07.

Läs mer om tarifferna och om energiskatten på www.sundsvallelnat.se

Läs mer om bostadsorganisationernas jämförelse på www.nilsholgersson.nu  Se även bifogad fil med länsjämförelsen.

 

 

 

* Nils Holgerssonstudien är bostadsorganisationernas årliga prisjämförelse där kostnader för en ”typfastighet” i Sveriges alla kommuner jämförs. Syftet är att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Totalt deltar cirka 170 elnätsbolag i undersökningen.


Om Sundsvall Elnät

Det är vi som ser till att det fungerar och lyser hos dig i Sundsvall. Det har vi gjort i mer än 100 år och har idag drygt 27 000 privatkunder och drygt 700 företags- och industrikunder i Sundsvall med omnejd. Här har vi till uppgift att bygga, drifta och förvalta elnätet. Det är vi ensam om att göra eftersom att vi är elnätsägare. Det är viktigt att skilja på elnät och elhandel. Vi på Sundsvall Elnät har ingenting med elhandel att göra. Vi står för själva transporten av elenergi hem till dig. Bor du i centrala Sundsvall med omnejd eller på Alnö har du därför kontakt med oss. Det förtroendet vill vi förvalta väl. Vi gör alltid vårt yttersta för att du ska ha så få och korta avbrott som möjligt. Med ditt bästa för ögonen kombinerar vi hög kvalitet på vårt elnät till ett så lågt pris som möjligt, på ett miljömedvetet sätt.