2018-11-19 13:11Pressmeddelande

Sundsvall Elnät tvingas höja nätpriserna med drygt fyra procent i januari

En kraftig höjning av regionnätsavgiften, d v s den avgift som Sundsvall Elnät behöver betala för att få ansluta sitt lokala nät till det regionala nätet, gör att bolaget tvingas till en höjning av sin nätavgift mot Sundsvallsborna med ett genomsnitt på 4,5 procent.

För en familj i en normalstor villa med en säkringsstorlek på 20 ampere motsvarar höjningen cirka 11 kronor mer i månaden.

-   Vår hållning är att höja avgifterna så lite som möjligt för att klara nödvändiga investeringar i nätet, samtidigt som vi ständigt arbetar för en säkrare strömförsörjning i det befintliga nätet för så få avbrott som möjligt, säger Sundsvall Elnäts vd Göran Sörell.

2019 handlar investeringarna bland annat om att starta det omfattande arbetet med att byta ut kundernas fjärravlästa elmätare som gör det möjligt att följa sin förbrukning med ett tätare intervall. Bolaget fortsätter även investera i en ny och säker nätinfrastruktur för att kunna möta den fortsatta byggboomen i stan under 2019.

Trots Sundsvall Elnäts höjning av nätavgiften så ligger Sundsvall fortfarande bra till i bostadsorganisationernas undersökning Nils Holgerssonstudien 2018. Sundsvallsbor i lägenhet har fortsatt den billigaste nätavgiften i länet och den 29:e billigaste i landet i jämförelse med 167 andra elnätsbolag i samma studie*. Bolaget har därmed en oförändrad placering jämfört med 2017.

Kommun

Nätföretag 2018

Elnät 2018

Sundsvall

Sundsvall Elnät AB

65,26

Härnösand

Härnösand Elnät AB

69,27

Örnsköldsvik

Övik Energi Nät AB

69,49

Kramfors

E.ON Elnät Kramfors AB

104,85

Sollefteå

E.ON Elnät Sverige AB

116,44

Timrå

E.ON Elnät Sverige AB

116,44

Ånge

Härjeåns Nät AB

130,27

Läs mer om bostadsorganisationernas jämförelse på www.nilsholgersson.nu 


För mer information, vänligen kontakta:
Göran Sörell, vd Sundsvall Elnät: 060-658 55 50 / 070-652 45 65.
Rikard Persson, affärsområdeschef Sundsvall Elnät: 060-658 55 08 / 072-143 61 78.

Ta del av tarifferna på www.sundsvallelnat.se

 


* Nils Holgerssonstudien är bostadsorganisationernas årliga prisjämförelse där kostnader för en ”typfastighet” i Sveriges alla kommuner jämförs. Syftet är att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Totalt deltar 167 elnätsbolag i undersökningen.


Om Sundsvall Elnät

Det är vi som ser till att det fungerar och lyser hos dig i Sundsvall. Det har vi gjort i mer än 100 år och har idag drygt 27 000 privatkunder och drygt 700 företags- och industrikunder i Sundsvall med omnejd. Här har vi till uppgift att bygga, drifta och förvalta elnätet. Det är vi ensam om att göra eftersom att vi är elnätsägare. Det är viktigt att skilja på elnät och elhandel. Vi på Sundsvall Elnät har ingenting med elhandel att göra. Vi står för själva transporten av elenergi hem till dig. Bor du i centrala Sundsvall med omnejd eller på Alnö har du därför kontakt med oss. Det förtroendet vill vi förvalta väl. Vi gör alltid vårt yttersta för att du ska ha så få och korta avbrott som möjligt. Med ditt bästa för ögonen kombinerar vi hög kvalitet på vårt elnät till ett så lågt pris som möjligt, på ett miljömedvetet sätt.