2022-06-16 04:35Pressmeddelande

Trafiksituationen påverkas då Sundsvall Elnät förstärker elnätet på Södermalm och delar av Östermalm

Vecka 25, 20-23 juni, startar Sundsvall Elnät ett omfattande arbete med att förstärka elnätet på Södermalm och på delar av Östermalm i Sundsvall. Området som berörs är Gränsgatan, Majorsgatan och Rebetskygatan samt kringliggande gator till dessa.

- Vi bygger ut, uppdaterar elnätet och river de stolpar och luftledningar vi har kvar i området, allt för att få en mer kvalitativ och säker elförsörjning för framtiden, säger Patrik Edlund, projektledare på Sundsvall Elnät.

Med arbetet kommer en hel del schakt längs vägar och gångvägar, och därmed vissa störningar i området - både vad gäller trafiken, men även i form av kortare strömavbrott då kablar läggs om.

- Vi har informerat villaägare och förskolor i området samt andra som berörs. Boende och annan verksamhet i området kommer även att aviseras specifikt då vi planerar för kortare strömavbrott i samband om kabelomläggningar, säger Patrik Edlund.

Arbetet kommer att hålla på året ut, med grävarbeten från vecka 25 och fram till slutet av oktober.

 

För mer information, kontakta:
Projektledare Sundsvall Elnät: Patrik Edlund, 060-658 56 38.


Om Sundsvall Elnät

Vi på Sundsvall Elnät har en tydlig vision - vi vill göra det goda livet möjligt i Sundsvall. Vi äger en av de mest samhällsviktiga infrastrukturerna och arbetar ihållande med att utveckla , likväl elnätet som verksamheten i stort. Vi tror på mångfald och att ett hållbart medarbetarskap är nyckeln till det framgångsrika laget. Genom konstant utveckling och kompetensförsörjning skapar vi, tillsammans, innovativa idéer att möta framtiden med. Vi tror på vårt område och är stolta över att leverera el till Sveriges vackraste stad, i Sveriges mittpunkt.


Kontaktpersoner

Linda Kinell
Kommunikationschef
Linda Kinell